Prázdný dny (Lonely Days)

Barry, Robin and Maurice Gibb / Richard Lank

Krásně zní „Dobrý rána“
V přítmí pod peřinou
všechno je oblé, pomalé

Za zdí fata morgana
Po spánku odpočinout
v malátném teple, ospalém

Prázdný dny a prázdný noci
Kde budu až nebudu s tebou?
Prázdný dny a prázdný noci
Kdo budu až nebudu s tebou?