Prázdný dny (Lonely Days)

Barry, Robin and Maurice Gibb / Richard Lank

Krásně zní Dobrý rána
v přítmí pod peřinou
Všechno je oblé, pomalé

Za zdí fata morgana
Po spánku odpočinout
v malátném teple, ospalém

Prázdný dny a prázdný noci
Kde budu až nebudu s tebou?

Prázdný dny a prázdný noci
Kdo budu až nebudu s tebou?