Prázdná hnízda (Blackbird)

J. Lennon-P. McCartney/ R.Lank

Dlouho a do noci zní v koňských podkovách:
Vem si polámaných křídel pár
a přísahám –
– přichází tvá chvíle,
budeš volný jako pták

Dlouho a do noci zní v koňských podkovách:
Vem si smutných dětských očí pár
a přísahám –
– přichází tvá chvíle,
možná vzlétneš jako pták

Tmou zní pláč
Tmou zní pláč
Nad prázdným hnízdem právě svítá!

Dlouho a do noci zní v koňských podkovách:
Vem si polámaných křídel pár
a přísahám –
– přichází tvá chvíle,
budeš volný jako pták

Přichází tvá chvíle,
budeš volný jako pták

Přichází tvá chvíle!
Budeš volný jako pták